Đứt họng khi biết thằng SEN nó "khốn nạn" nhường nào - Boss Cưng

16.716 lượt xem • 5 tháng trước

QEkko

1.442 người theo dõi

Theo dõi
Đứt họng khi biết thằng SEN nó "khốn nạn" nhường nào, ko nuốt nổi dù chỉ 1 hạt. Quá đáng lắm luôn ý