Đúng là trái đất tròn đi cả một chặng đường rài a cùng gặp e

2.905 lượt xem • 12 ngày trước

Bi - TV

1.865 người theo dõi

Theo dõi
Đúng là trái đất tròn đi cả một chặng đường rài a cùng gặp e