Đừng có mà nhờn với mấy anh đặc nhiệm

1.948 lượt xem • 8 tháng trước

LOL

71284 người đăng ký

Đăng ký
Chỉ vì một phút ngông cuồng mà lãnh hậu quả như vậy đấy. Nên nhớ câu nói đừng nhìn vẻ bên ngoài mà đánh giá họ nhé.