Đứa nào dịch video này ra đây nhận tao 1 lạy

15.005 lượt xem • 5 tháng trước

LOL

121.175 người theo dõi

Theo dõi
Từ lúc tôi tìm thấy đống ca da ô kê kpop LỜI VIỆT này.... Tôi đã nghĩ đến việc hấp diêm đôi tai của ARMY, ONCE, BLINK, VIP, EXO-L....