Đứa nào dịch video này ra đây nhận tao 1 lạy

3.953 lượt xem • 30 ngày trước

LOL

70133 người đăng ký

Đăng ký
Từ lúc tôi tìm thấy đống ca da ô kê kpop LỜI VIỆT này.... Tôi đã nghĩ đến việc hấp diêm đôi tai của ARMY, ONCE, BLINK, VIP, EXO-L....