.Đình Thạch. Solo Guita hát xẩm chế cực chất

1.193 lượt xem • 31 ngày trước

GIẢI TRÍ TỔNG HỢP

4002 người đăng ký

Đăng ký
.Đình Thạch. Solo Guita hát xẩm chế cực chất. Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=IO0dqdN6CcM