.Đình Thạch. Solo Guita hát xẩm chế cực chất

3.062 lượt xem • 3 tháng trước

GIẢI TRÍ TỔNG HỢP

6.839 người theo dõi

Theo dõi
.Đình Thạch. Solo Guita hát xẩm chế cực chất. Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=IO0dqdN6CcM