Đấu Trường Ảo - Ready Player One (2018)

728 lượt xem • 3 tháng trước

Bi - TV

1.647 người theo dõi

Theo dõi
Bộ phim đấy trường ảo lấy bối cảnh năm 2044, khi người sáng lập ra Oasis, môt tựa gam online, mất mạng. Khi đó ông thách thức tất cả những người chơi Oasis đi tìm Easter Eggs...
Gợi ý cho bạn

Play tự động