Đấu Trường Ảo - Ready Player One (2018)

565 lượt xem • 35 ngày trước

Hài Vlo

466 người đăng ký

Đăng ký
Bộ phim đấy trường ảo lấy bối cảnh năm 2044, khi người sáng lập ra Oasis, môt tựa gam online, mất mạng. Khi đó ông thách thức tất cả những người chơi Oasis đi tìm Easter Eggs...