Dân Ca Mường-Hòa Bình

315 lượt xem • 2 tháng trước

Bùi Quang Linh

32 người theo dõi

Theo dõi
Là lời đối đáp giữa nam và nữ. Hát với nhau để quên đi những nỗi vất vả đông áng và cho họ được gần gũi nhau hơn.