C.s

30 lượt xem • 2 tháng trước

Nhìn người mình yêu. yêu người khác. Giữ k được mà buông cx k đành. cảm giác đó tek nào.? #trưởg còi ngáo