Công ty gia đình Cường Đô-La lợi nhuận sụt giảm 98% quý 2/2018

2.703 lượt xem • 8 ngày trước

Daily

5.303 người theo dõi

Theo dõi
CÔNG TY GIA ĐÌNH CƯỜNG ĐÔ-LA LỢI NHUẬN SỤT GIẢM 98% QUÝ 2/2018 - CÂU CHUYỆN KINH DOANH.