Có lẽ Alan Walker sẽ phải rất ngạc nhiên với bản guitar cover này...Faded

3.612 lượt xem • 31 ngày trước

Anh Tuấn

5200 người đăng ký

Đăng ký