Cho ad hỏi đây là hiện tượng gì vậy?

4.321 lượt xem • 36 ngày trước

LOL

70444 người đăng ký

Đăng ký
Đều tăm tắp luôn.