Chính Chúa chọn con

482 lượt xem • 39 ngày trước

nhạc Chúa

287 người đăng ký

Đăng ký
không phải ta đã chọn Chúa nhưng là Chúa chọn con trước