Chính Chúa chọn con

1.595 lượt xem • 3 tháng trước

nhạc Chúa

580 người theo dõi

Theo dõi
không phải ta đã chọn Chúa nhưng là Chúa chọn con trước