Chiến lược tán gái thoát FA thành công 100% :D - FunnyVideo

2.741 lượt xem • 3 tháng trước

QEkko

1.108 người theo dõi

Theo dõi
Tán gái phải có kế hoạch, chiến lược đàng hoàng thế này mới mong thoát FA được các ông ạ