Chiến lược tán gái thoát FA thành công 100% :D - FunnyVideo

4.749 lượt xem • 5 tháng trước

QEkko

1.436 người theo dõi

Theo dõi
Tán gái phải có kế hoạch, chiến lược đàng hoàng thế này mới mong thoát FA được các ông ạ