Chết cười với cảnh vợ cưỡng hôn chồng trong "Tướng quân ở trên, ta ở dưới"

25.662 lượt xem • 6 tháng trước

Cảnh phim có 1-0-2

57.819 người theo dõi

Theo dõi
Trong "Tướng quân ở trên, ta ở dưới", Diệp Chiêu (Mã Tư Thuần) bắt gặp chồng mình là Ngọc Cẩn (Thịnh Nhất Luân) ở lầu xanh. Nhân đây, Diệp Châu bày tỏ tình yêu với Ngọc Cẩn; cũng như chứng tỏ cho mọi người biết cô mới chính là người vợ duy nhất của Ngọc Cẩn.