Chết cười khi Xuân Bắc kể sự tích 'Cơm mẹ nấu rồi'

7.372 lượt xem • 3 năm trước

LOL

71488 người đăng ký

Đăng ký
Danh hài Xuân Bắc kể sự tích ... CMNR!