Câu trả lời cứng nhất năm

1.355 lượt xem • 39 ngày trước

LOL

83.199 người theo dõi

Theo dõi
Trả lời như thế thì cứng nhất là chị rồi.