Câu trả lời cứng nhất năm

1.967 lượt xem • 4 tháng trước

LOL

120.514 người theo dõi

Theo dõi
Trả lời như thế thì cứng nhất là chị rồi.