Câu trả lời cứng nhất năm

1.525 lượt xem • 3 tháng trước

LOL

109.436 người theo dõi

Theo dõi
Trả lời như thế thì cứng nhất là chị rồi.