Cả phòng trọ chơi cổ phiếu nhưng không tin tưởng Kwang Soo

15.681 lượt xem • 4 tháng trước

Phim lẻ

34.374 người theo dõi

Theo dõi
Kwang Soo rủ rê mọi người chơi cổ phiếu. Người lỗ nhất lại là Chung Eum.