Cả phòng trọ chơi cổ phiếu nhưng không tin tưởng Kwang Soo

9.276 lượt xem • 2 tháng trước

Phim lẻ

19177 người theo dõi

Theo dõi
Kwang Soo rủ rê mọi người chơi cổ phiếu. Người lỗ nhất lại là Chung Eum.