"Cả một đời ân oán": Bà Hến bất chấp vai vế ô-sin, đòi hỏi quyền lợi với chủ

18.791 lượt xem • 6 tháng trước

Cảnh phim có 1-0-2

59.210 người theo dõi

Theo dõi
Bà Lan thuê bà Hến với mục đích vừa chăm bà Mai (Minh Phương), vừa canh chừng xem ông Quang (Mạnh Cường) có tới đó không. Thế mà nhưng bà Hến lại đòi theo Dung về Vũ gia làm việc. Có thể nói, phim được lên cao, kịch tính hơn một phần nhờ vào nhân vật ô-sin hiếm có khó tìm như bà Hến.