"BTS"

1.8k người theo dõi

TRANG CHỦ VIDEO THÔNG TIN

GIỚI THIỆU

Mô tả: 😂😂😂

Ngày thành lập: 13/10/2018

Tổng số video: 195

VIDEO MỚI

Bangtan, những câu nói đau lòng !

Bangtan, những câu nói đau lòng !

105 lượt xem • 21 ngày trước

[BTS Funny moments #41] Tội =))))

[BTS Funny moments #41] Tội =))))

150 lượt xem • 22 ngày trước

Khi nhà BANGTAN (BTS) bắt chước nhau

Khi nhà BANGTAN (BTS) bắt chước nhau

113 lượt xem • 22 ngày trước

BTS đừng mời các anh đi nhận giải

BTS đừng mời các anh đi nhận giải

106 lượt xem • 22 ngày trước

Khi V bts tức giận........cute wá

Khi V bts tức giận........cute wá

180 lượt xem • 22 ngày trước

Taehyung / V  Khóc  Khi  Bị Jungkook  Đánh

Taehyung / V Khóc Khi Bị Jungkook Đánh

76 lượt xem • 22 ngày trước

Khi BTS Ở Cùng Stylist Là Thế Này Đây

Khi BTS Ở Cùng Stylist Là Thế Này Đây

112 lượt xem • 22 ngày trước

BTS Boy with Luv hướng dẫn nhảy cực đỉnh

BTS Boy with Luv hướng dẫn nhảy cực đỉnh

137 lượt xem • 22 ngày trước

Thanh niên Kim V quẩy bất chấp

Thanh niên Kim V quẩy bất chấp

64 lượt xem • 22 ngày trước

Khi ae nhà BTS lên cơn quẩy=)))

Khi ae nhà BTS lên cơn quẩy=)))

65 lượt xem • 22 ngày trước

Khi A.R.M.Y quẩy Mic Drop (BTS)

Khi A.R.M.Y quẩy Mic Drop (BTS)

38 lượt xem • 22 ngày trước

Xem tất cả