3 đội trưởng huyền thoại của Brazil

5.732 lượt xem • 4 tháng trước

Khoảnh khắc vĩ đại lịch sử WC - 3 đội trưởng huyền thoại của Brazil.