" Hãy thông minh khi giao tiếp"

1.623 lượt xem • 3 tháng trước

CHUỘT BẠCH

20 người theo dõi

Theo dõi
Đừng làm tổn thương người khác bằng những câu nói thiếu suy nghĩ của mình