" Hãy thông minh khi giao tiếp"

130 lượt xem • 28 ngày trước

CHUỘT BẠCH

5 người đăng ký

Đăng ký
Đừng làm tổn thương người khác bằng những câu nói thiếu suy nghĩ của mình