" Hãy thông minh khi giao tiếp"

2.399 lượt xem • 5 tháng trước

CHUỘT BẠCH

27 người theo dõi

Theo dõi
Đừng làm tổn thương người khác bằng những câu nói thiếu suy nghĩ của mình