Ôi Giàng Ơi 😂😂

1.4k người theo dõi

TRANG CHỦ VIDEO THÔNG TIN

GIỚI THIỆU

Mô tả: kênh phủ tay...giải trí tổng hợp

Ngày thành lập: 02/07/2019

Tổng số video: 74

VIDEO NỔI BẬT

Tuần Tháng Tất cả

HAỬ AI TƯA NƯNG LẢY MẶC.

HAỬ AI TƯA NƯNG LẢY MẶC.

179 lượt xem • 2 ngày trước

XƯỜNG TRAƯ NGẮM HỌT NỌNG

XƯỜNG TRAƯ NGẮM HỌT NỌNG

62 lượt xem • 2 ngày trước

love you and love me

love you and love me

34 lượt xem • 2 ngày trước

MỘT TÌNH YÊU ĐÚNG NGHĨA (tiếng thái)

MỘT TÌNH YÊU ĐÚNG NGHĨA (tiếng thái)

32 lượt xem • 2 ngày trước

Until you

Until you

22 lượt xem • 2 ngày trước

VIDEO MỚI

XƯỜNG TRAƯ NGẮM HỌT NỌNG

XƯỜNG TRAƯ NGẮM HỌT NỌNG

60 lượt xem • 1 ngày trước

HAỬ AI TƯA NƯNG LẢY MẶC.

HAỬ AI TƯA NƯNG LẢY MẶC.

179 lượt xem • 1 ngày trước

MỘT TÌNH YÊU ĐÚNG NGHĨA (tiếng thái)

MỘT TÌNH YÊU ĐÚNG NGHĨA (tiếng thái)

32 lượt xem • 1 ngày trước

love you and love me

love you and love me

34 lượt xem • 1 ngày trước

Until you

Until you

22 lượt xem • 1 ngày trước

Proud of you

Proud of you

11 lượt xem • 1 ngày trước

A littel love

A littel love

12 lượt xem • 1 ngày trước

Bài hát này dành riêng cho c,gái

Bài hát này dành riêng cho c,gái

718 lượt xem • 7 ngày trước

đã lùn còn thích trèo cao 😂😂😂

đã lùn còn thích trèo cao 😂😂😂

290 lượt xem • 8 ngày trước

bok khong pà-hoa của núi rừng-hát thái nghệ an

bok khong pà-hoa của núi rừng-hát thái nghệ an

168 lượt xem • 9 ngày trước

Lời Ca Gửi Nọong

Lời Ca Gửi Nọong

157 lượt xem • 10 ngày trước

Bước qua đời nhau_tiếng thái

Bước qua đời nhau_tiếng thái

128 lượt xem • 11 ngày trước

hài tiếg thái.

hài tiếg thái.

163 lượt xem • 11 ngày trước

Bước qua đời nhau_tiếng thái

Bước qua đời nhau_tiếng thái

301 lượt xem • 11 ngày trước

hài tiếng thái ai chăn trai nhất bản

hài tiếng thái ai chăn trai nhất bản

281 lượt xem • 13 ngày trước

Hài tiếng thái_muôn hùa....

Hài tiếng thái_muôn hùa....

139 lượt xem • 13 ngày trước

Hài Tiếng Thái Bưởi Ơi

Hài Tiếng Thái Bưởi Ơi

313 lượt xem • 14 ngày trước

lời mẹ dặn phải lấy vk người thái 😄😄

lời mẹ dặn phải lấy vk người thái 😄😄

255 lượt xem • 15 ngày trước

Bản sắc dân tộc thái

Bản sắc dân tộc thái

325 lượt xem • 15 ngày trước

Xem tất cả