Ôi Giàng Ơi 😂😂

1.4k người theo dõi

TRANG CHỦ VIDEO THÔNG TIN

GIỚI THIỆU

Mô tả: kênh phủ tay...giải trí tổng hợp

Ngày thành lập: 02/07/2019

Tổng số video: 67

VIDEO NỔI BẬT

Tuần Tháng Tất cả

Bài hát này dành riêng cho c,gái

Bài hát này dành riêng cho c,gái

588 lượt xem • 5 ngày trước

đã lùn còn thích trèo cao 😂😂😂

đã lùn còn thích trèo cao 😂😂😂

260 lượt xem • 6 ngày trước

bok khong pà-hoa của núi rừng-hát thái nghệ an

bok khong pà-hoa của núi rừng-hát thái nghệ an

133 lượt xem • 7 ngày trước

VIDEO MỚI

Bài hát này dành riêng cho c,gái

Bài hát này dành riêng cho c,gái

588 lượt xem • 4 ngày trước

đã lùn còn thích trèo cao 😂😂😂

đã lùn còn thích trèo cao 😂😂😂

260 lượt xem • 5 ngày trước

bok khong pà-hoa của núi rừng-hát thái nghệ an

bok khong pà-hoa của núi rừng-hát thái nghệ an

133 lượt xem • 6 ngày trước

Lời Ca Gửi Nọong

Lời Ca Gửi Nọong

117 lượt xem • 7 ngày trước

Bước qua đời nhau_tiếng thái

Bước qua đời nhau_tiếng thái

97 lượt xem • 8 ngày trước

hài tiếg thái.

hài tiếg thái.

135 lượt xem • 8 ngày trước

Bước qua đời nhau_tiếng thái

Bước qua đời nhau_tiếng thái

286 lượt xem • 8 ngày trước

hài tiếng thái ai chăn trai nhất bản

hài tiếng thái ai chăn trai nhất bản

267 lượt xem • 10 ngày trước

Hài tiếng thái_muôn hùa....

Hài tiếng thái_muôn hùa....

127 lượt xem • 10 ngày trước

Hài Tiếng Thái Bưởi Ơi

Hài Tiếng Thái Bưởi Ơi

294 lượt xem • 11 ngày trước

lời mẹ dặn phải lấy vk người thái 😄😄

lời mẹ dặn phải lấy vk người thái 😄😄

236 lượt xem • 11 ngày trước

Bản sắc dân tộc thái

Bản sắc dân tộc thái

311 lượt xem • 12 ngày trước

Mự ai pọ nọng

Mự ai pọ nọng

122 lượt xem • 12 ngày trước

truyền thuyết về chiếc khăn piêu

truyền thuyết về chiếc khăn piêu

225 lượt xem • 13 ngày trước

thông điệp cs

thông điệp cs

92 lượt xem • 14 ngày trước

nhân duyên tình trần_thông điệp cs

nhân duyên tình trần_thông điệp cs

130 lượt xem • 14 ngày trước

lang tô ngắm họt nọng sao ai.

lang tô ngắm họt nọng sao ai.

212 lượt xem • 17 ngày trước

Xem tất cả